Στην έλλειψη κατασκευαστικού αντικειμένου και στον κίνδυνο αφελληνισμού των εταιρειών επικεντρώθηκαν οι κ.κ. Δημήτρης Κούτρας, Γιώργος Περδικάρης και Κωνσταντίνος Μιτζάλης στο 2ο συνέδριο για τις μεταφορές και τις υποδομές.

Πηγή: Ανησυχία ισχυρών εργολάβων για το μέλλον της αγοράς κατασκευών