Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €493 χιλιάδες έναντι €470 χιλιάδες σημειώνοντας αύξηση 5% λόγω της προσθήκης δύο νέων ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας στο τέλος του 2017.

Πηγή: BriQ: Στα €213 χιλ. τα καθαρά κέρδη τριμήνου