Ανακαίνιση πολυκατοικίας Αναβαθμίστε την οικογενειακή πολυκατοικία

Ανακαίνιση πολυκατοικίας: Αναβαθμίστε την οικογενειακή πολυκατοικία

Συνήθως, όταν φέρνει κανείς στο μυαλό του μια ανακαίνιση πολυκατοικίας, σκέφτεται πως πρόκειται για μια αναβάθμιση που γίνεται είτε με σκοπό την ενοικίαση των διαμερισμάτων από έναν ιδιοκτήτη, είτε τη μετατροπή οικημάτων σε χώρους με διαφορετική λειτουργία, όπως ξενοδοχεία ή επαγγελματική στέγη.

Ωστόσο, κάτι που παραβλέπεται συχνά, μολονότι είναι ευρέως γνωστό και παρατηρήσιμο, είναι ότι σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, ένα μεγάλο μέρος των πολυκατοικιών που υφίστανται είναι οικογενειακές πολυκατοικίες, που μπορούν και επωφελούνται συνεχώς από μια ανακαίνιση πολυκατοικίας.

Η μικρότερη κοινωνική μονάδα, άλλωστε, που απαντάται στη χώρα μας δεν είναι άλλη παρά η οικογένεια. Ιδίως σε συμφραζόμενα οικονομικής αλλά και αξιακής κρίσης, είθισται μια οικογένεια να παραμένει στο ίδιο κτήριο, συνήθως σε διαφορετικούς ορόφους, με τα παιδιά να δημιουργούν το δικό τους σπιτικό στο κτήριο που χρησιμοποιούν και τα υπόλοιπα μέλη.

Ως εκ τούτου, η ανακαίνιση πολυκατοικίας μπορεί να λαμβάνει διαφορετική μορφή και να αποκτά άλλη φύση όταν πρόκειται για ένα οίκημα το οποίο φιλοξενεί συγγενείς. Ιδίως, μάλιστα, στην συχνότερη περίπτωση, κατά την οποία τα μικρά παιδιά που έμεναν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους μεγαλώνουν, το πιθανότερο είναι ότι το κτίσμα πρέπει να υποστεί αλλαγές που σχετίζονται με τις διαφορετικές φάσεις ζωής.

Με δεδομένο ότι πραγματοποιείται μια ανακαίνιση πολυκατοικίας σε ένα οικογενειακό κτήριο, λοιπόν, οι παράγοντες που θα αποφασίσουν τη φύση της είναι η ανεξαρτησία του κάθε νοικοκυριού και η ασφάλεια των κατοίκων.

Ανακαίνιση πολυκατοικίας: Ζήτημα αυτονομίας

Ένας από τους πρώτους και κυρίους παράγοντες που θα αποφασίσουν τα μέτρα που θα ληφθούν κατά την ανακαίνιση πολυκατοικίας, και, δή, οικογενειακής, είναι αυτός της ανεξαρτησίας των νοικοκυριών.

Κάτι που βλέπουμε συχνά σε παλαιότερες οικοδομές είναι η εσωτερική σκάλα που συνδέει τους ορόφους μεταξύ τους, ιδίως όταν μια οικογένεια με μικρότερης ηλικίας παιδιά μένει μαζί ή έχει επιλέξει κατά την κατασκευή του σπιτιού να διαχωρίσει το σπίτι σε ορόφους, χωρίς όμως αυτοί να αποτελούν απαραίτητα ξεχωριστά διαμερίσματα.

Παρ’όλα αυτά, επειδή δε νοείται αυτονομία χωρίς σαφή όρια μεταξύ των νοικοκυριών και του τι νοείται ιδιωτικότητα και προσωπικός χώρος, σε μια ανακαίνιση πολυκατοικίας τέτοιας φύσεως, είναι απαραίτητο οι εσωτερικές σκάλες να κλείσουν, και να παραμείνει ή να δημιουργηθεί μία εξωτερική σκάλα, που θα συνδέει τους ορόφους από την πόρτα.

Αντίστοιχα, σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό να διαπιστωθεί η ανάγκη για εφαρμογή μονωτικών υλικών στους τοίχους, αλλά και, ιδίως, στα δάπεδα, διότι το σημείο στο οποίο πραγματοποιείται η αφαίρεση μιας τέτοιας διόδου όπως η σκάλα, είναι σίγουρα διαπερατό από κάθε ήχο και θόρυβο.

Ασφάλεια για όλη την οικογένεια

Σε μία οικογενειακή πολυκατοικία, είναι πιθανό να βρούμε διάφορες ιδιαιτερότητες, όπως μια κοινή αποθήκη στην οποία όλα τα μέλη αποθηκεύουν τα αντικείμενά τους, την ύπαρξη πολλών αντικλειδιών στην κατοχή κάθε μέλους της οικογένειας, αλλά ακόμη και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για ανοικτά παράθυρα και πόρτες μεταξύ των κατοίκων του κτηρίου.

Ακριβώς για αυτό, τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να παρθούν και να εφαρμοστούν μέσα από την ανακαίνιση πολυκατοικίας διαφέρουν, ίσως, από την αναβάθμιση κάποιας άλλης πολυκατοικίας. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου και εξόδου, σαν μια περαιτέρω δικλείδα ασφαλείας σε περίπτωση που κάποιο μέλος απωλέσει τα κλειδιά, μπορεί να είναι κομβική.

Αντίστοιχα, οι πόρτες ασφαλείας θα πρέπει να αποτελούν δεδομένη προσθήκη, ιδίως όσον αφορά την είσοδο του κτηρίου, όπως, ίσως, και μια επιπλέον πόρτα ασφαλείας στην εσωτερική είσοδο του σπιτιού, έτσι ώστε, ακόμα και αν τα μέλη της οικογένειας μεταξύ τους έχουν τη δυνατότητα να είναι πιο ελεύθερα ή αφηρημένα, και ιδίως τα παιδιά του κάθε νοικοκυριού, να μην διακινδυνεύει κανείς.

Αντίστοιχα, τα παράθυρα και τα κουφώματα χρειάζεται να είναι ισχυρής κατασκευής, και ιδανικά αλουμινένια, έτσι ώστε οποιαδήποτε απόπειρα διάρρηξης να αποθαρρύνεται.

Καταλαβαίνετε ότι η ανακαίνιση πολυκατοικίας αλλάζει, τρόπον τινά, χαρακτήρα, όταν έχουμε να κάνουμε με μια οικογενειακή πολυκατοικία. Ένα σημαντικό προσόν μιας τέτοιας διαδικασίας είναι ότι, ακριβώς επειδή οι ένοικοι των διαμερισμάτων είναι μεταξύ τους γνωστοί, τότε υπάρχει πολύς περισσότερος χώρος για δημιουργία, αλλά και εξατομίκευση, κάτι που είναι πάντα ευχάριστο!

5/5 (10 Reviews)