Ανακαίνιση Πολυκατοικίας

Εξωτερική ανακαίνιση πολυκατοικίας με σκαλωσιές

Είμαστε η εταιρεία που από το 2001 έχει την μεγαλύτερη εμπειρία και το μεγαλύτερο πελατολόγιο στους τομείς ανακαίνισης πολυκατοικίας, ανακαίνιση πρόσοψης πολυκατοικίας, επισκευή μπαλκονιών, επισκευή στηθαίων, χρησιμοποιώντας σκαλωσιές που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα πετύχουμε: Λειτουργική κι αισθητική αναβάθμιση της πολυκατοικίας. Προστασία των εξωτερικών στρωμάτων του κτιρίου και του φέροντος οπλισμού. Θωράκιση του κτιρίου από υγρασίες. Με την ολοκλήρωση των προτεινόμενων επιδιορθώσεων θα πετύχουμε την αύξηση της εμπορικής αξίας της πολυκατοικίας σας και κατ’ επέκταση του κάθε διαμερίσματος.

Η έγκαιρη ανακαίνιση είναι πάντα μια σωστή απόφαση και συμφέρουσα επένδυση στο ακίνητό σας!

Οι συγκεκριμένες εργασίες απαιτούν εξαιρετικά έμπειρους τεχνίτες πολλών ειδικοτήτων και πρέπει να διεκπεραιωθούν από πεπειραμένα συνεργεία, υπό την επίβλεψη έμπειρου, ειδικευμένου στις εξωτερικές ανακαινίσεις Πολιτικού Μηχανικού, ο οποίος θα έχει την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία να φέρει σε πέρας και όλη την αδειοδοτική (Πολεοδομία και Δήμος) και νομιμοποιητική (άνοιγμα καρτέλας και εργατικές εισφορές στο ΙΚΑ) ολοκλήρωση του έργου.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τα εξειδικευμένα συνεργεία και την ομάδα των μηχανικών μας, είναι οι εξής: Προετοιμασία των προς επισκευή και βάψιμο, όψεων της πολυκατοικίας. Προμήθεια και τοποθέτηση σκαλωσιάς (ικριωμάτων) με λινάτσα σ’ όλη την επιφάνεια της πολυκατοικίας, με όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, για ποιοτική και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Προμήθεια κάδου για την αποκομιδή των οικοδομικών μπαζών. Αποξήλωση των σαθρών τμημάτων του σκυροδέματος.  Αποκάλυψη του οξειδωμένου οπλισμού σε έκταση έως και 15εκ. κατά μήκος του, εντός του σκυροδέματος. Τρίψιμο του οξειδωμένου οπλισμού και εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας του με αναστολέα διάβρωσης. Εφαρμογή με επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος για την επικάλυψη του οπλισμού. Κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών επισκευής των φθορών και προετοιμασίας των επιφανειών για τις μετέπειτα εργασίες, όλες οι όψεις της πολυκατοικίας θα περαστούν με μία στρώση μονωτικό αστάρι και δύο στρώσεις ακρυλικού χρώματος απόχρωσης της επιλογής του πελάτη. Καθαρισμός και παράδοση του χώρου με την ολοκλήρωση των εργασιών.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν συμφώνα με τους άρτιους κανόνες τεχνικής.

Στην εξωτερική ανακαίνιση πολυκατοικίας ο Διαχειριστής και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί στην επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει τις εργασίες, γιατί πέρα από τους ισχύοντες κινδύνους που έχουμε περιγράψει στην ανακαίνιση σπιτιού, εδώ έχουμε επιπλέον αυξημένη επικινδυνότητα λόγω σκαλωσιάς, που αυξάνει τις πιθανότητες κάποιου εργατικού ατυχήματος.

Ζητήστε προσφορά!

 

  -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

  -ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  -ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


  -ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


  -ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


  -ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


  -ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


  -ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΠΑΤΖΕΤ


  -ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


  3.8/5 (38 Reviews)