Ανακαίνιση σπιτιού Πρόγραμμα “Εξοικονομώ”

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» συμβάλει στην ανακαίνιση σπιτιού

Το επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», είναι η συνέχεια του γνωστού προγράμματος για την ανακαίνιση σπιτιού «Εξοικονομώ κατ’Οίκον» ή «Εξοικονομώ Αυτονομώ».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα φιλοδοξεί να πετύχει την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών μέσω ειδικών εργασιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις,  βάσει των καταβληθέντων αιτήσεων, η ανταπόκριση του προγράμματος ήταν υψηλότερη για φέτος συγκριτικά με προγενέστερα έτη. Με βάση τις ανακοινώσεις που δημοσίευσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υποβλήθηκαν 87.578 αιτήσεις.

Εξ αυτών, οι 40.175 αιτήσεις υπάγονται στις «Καταρχήν Επιλέξιμες» και οι 47.433 στις «Επιλαχούσες».

Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στόχος του έργου είναι από την συνολική ανακαίνιση σπιτιού, να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων κατοικιών, με την ενεργειακή τους κλάση να αυξάνεται τουλάχιστον κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες.

Η ιδέα της υλοποίησης του προγράμματος αυτού, έχει συσταθεί με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και κατανάλωσης καυσίμων, στοχεύοντας σε ένα πλαίσιο πιο «Αποδοτικών Ενεργειακά Σπιτιών». Αυτό θα συντελέσει στην ευρύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

Το συνολικό κόστος του έργου αυτού, εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 632 εκατομμύρια ευρώ.

Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι αναγκαία η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Στην παρούσα φάση, η δυνατότητα υποβολής της ΗΤΚ έχει ξεκινήσει από τις 20/05/2022 και η προθεσμία λήγει στις 19/07/2022. Αφορά στις «Καταρχήν Επιλέξιμες» κατοικίες (διαμερίσματα και πολυκατοικίες).

Κριτήρια Επιλογής

Το κριτήριο επιλογής για την ένταξη στο πρόγραμμα, έγκειται στο συνολικό ποσοστό μοριοδότητσης που θα συλλέξει κανείς από την κάθε κατηγορία. Το ποσοστό της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία είναι τα εξής:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας 50%.
 • Επάρκεια εισοδήματος / μέλος της οικογένειας 14%.
 • Πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑΜΕΑ 7%.
 • Έτος οικοδόμησης (παλαιότητα κατασκευής) 3%.
 • Βαθμοημέρες θέρμανσης 7%.
 • Ενεργειακή κλάση 5%.

Ποσοστό επιδότησης ανάλογα με το εισόδημα

Τα ποσοστά επιδότησης για την ανακαίνιση σπιτιού με σκοπό την ενεργειακή του αναβάθμιση, διακρίνονται σε κατηγορίες και καθορίζονται ανάλογα με τα εισοδηματικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Αναλυτικότερα:

 • Ατομικό εισόδημα έως 5.000€ και οικογενειακό εισόδημα έως 10.000€: ποσοστό 75% στην ιδιοκατοίκηση ή 65% σε μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση.
 • Ατομικό εισόδημα από 5.000-10.000€ και οικογένειες με έσοδα από 10.000-20.000€: ποσοστό 70% στην ιδιοκατοίκηση και 60% σε μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση.
 • Ατομικό εισόδημα από 10.000-20.000€ και οικογενειακό εισόδημα από 20.000-30.000€: ποσοστό 55% στην ιδιοκατοίκηση και 45% σε μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση.
 • Ατομικό εισόδημα από 20.000-30.000€ και οικογενειακό εισόδημα 30.000-40.000€: ποσοστό 45% στην ιδιοκατοίκηση και 40% σε μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση.
 • Τέλος, ατομικό εισόδημα ανώτερο από 30.000€ και οικογενειακό πάνω από 40.000€: ποσοστό 40% στην ιδιοκατοίκηση/μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση.

Οι καλυπτόμενες εργασίες για την ανακαίνιση σπιτιού του προγράμματος

Οι εργασίες για την ανακαίνιση σπιτιού με σκοπό την ενεργειακή βελτίωση που χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι εξής:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 2. Βελτίωση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 3. Εγκατάσταση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης.
 4. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων (Smart home).
 5. Βελτίωση του συστήματος χρήσης ζεστού νερού μέσα από Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας.

Το οριστικό χρηματικό ποσό που θα απαιτηθεί για τη συγκεκριμένη ανακαίνιση σπιτιού, θα προκύψει από τη μελέτη που θα διενεργήσει ο επιλεγμένος μηχανικός. Ουσιαστικά, θα εξαρτηθεί από το είδος των εργασιών, τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού και την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας.

Πότε ένα σπίτι θεωρείται «Επιλέξιμο»;

Ένα σπίτι για να κριθεί «Επιλέξιμο» πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

 • Να υπόκειται σε έννομες διαδικασίες.
 • Να μην έχει χαρακτηριστεί κατεδαφιστέο.
 • Να λειτουργεί ως βασική κατοικία.
 • Να έχει καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της κλάσης Γ μέσω του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Μια ανακαίνιση σπιτιού μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» δύναται να καταστεί απόλυτα ολοκληρωμένη, επιτυχημένη, αποδοτική, και μάλιστα κερδοφόρα οικονομικά. Ειδικά μακροπρόθεσμα θα αποδειχθεί ιδιαιτέρως ωφέλιμη.

5/5 (4 Reviews)