Ανακαίνιση σπιτιού Πότε απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας

Ανακαίνιση σπιτιού: Πότε απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας

Η ανακαίνιση σπιτιού είναι μια διαδικασία σύνθετη, η οποία πολλές φορές απαιτεί και ειδική άδεια. Γενικά, έγκριση χρειάζεται όποτε οι εργασίες απαιτούν την χρήση σκαλωσιάς ή το γκρέμισμα ενός τοίχου. Ανάλογα με το μέγεθος των εργασιών μπορεί να χρειαστεί είτε μια άδεια δόμησης, είτε άδεια μικρής κλίμακας. Η δεύτερη αφορά εργασίες ανοικοδόμησης μικρότερης έκτασης και αξίας μέχρι 25.000€. Πότε απαιτείται και πως θα βγάλουμε μια άδεια μικρής κλίμακας;

Πότε η ανακαίνιση σπιτιού απαιτεί την άδεια μικρής κλίμακας

Σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις, μερικές από τις κυριότερες εργασίες για την ανακαίνιση σπιτιού που απαιτούν την έκδοση της εν λόγω άδειας είναι οι εξής:

 • Αλλαγή στην εσωτερική διαρρύθμιση (π.χ. γκρέμισμα τοίχων)
 • Εργασία που απαιτεί την χρήση σκαλωσιάς
 • Κατασκευή ανελκυστήρα
 • Κατασκευή πέργκολας ή σκιάστρων σε επιφάνεια άνω των 50 τ.μ.
 • Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης (εξωτερική θερμομόνωση)
 • Η εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
 • Η κατασκευή τζακιών, εστιών και φούρνων
 • Γεωτρήσεις
 • Κοπή δέντρων και κηποτεχνία
 • Εργασίες που αλλάζουν την όψη του κτιρίου, όπως η δημιουργία ενός παραθύρου.
 • Τοποθέτηση κεραιών
 • Αντικατάσταση στέγης στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στο ύψος και στον όγκο του κτιρίου και της στέγης.
 • Τοποθέτηση ΠΡΟΚΑΤ κατοικιών για στέγαση μειονοτήτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού
 • Τοποθέτηση πισίνας ή δεξαμενής νερού χωρίς σκεπή μήκους έως 50 τ.μ.
 • Συντήρηση και επισκευή σκεπών με χρήση ικριωμάτων

Σε περίπτωση που δεν έχουμε άδεια μικρής κλίμακας, για οποιαδήποτε από τις παραπάνω εργασίες, κινδυνεύουμε με αυτόφωρη σύλληψη και πρόστιμο από την Πολεοδομία. Η διάρκεια της άδειας είναι 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους 6 μήνες.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διαδικασία χωρίζονται σε Γενικά Δικαιολογητικά και και Ειδικά Δικαιολογητικά, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την εργασία στην οποία θέλουμε να προχωρήσουμε. Η διαδικασία είναι λιγότερο γραφειοκρατική από την έκδοση άδειας δόμησης.

Τα Γενικά Δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Αίτηση του ιδιοκτήτη για την χορήγηση άδειας
 2. Εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες (λ.χ. Δασαρχείο, αρχαιολογική υπηρεσία), αν αυτές είναι απαραίτητες
 3. Τεχνική έκθεση μηχανικού που περιλαμβάνει και το κόστος του έργου
 4. Φωτογραφία του ακινήτου
 5. Τίτλοι ιδιοκτησίας και βεβαίωση από το κτηματολόγιο
 6. Για εργασίες σε κοινόχρηστο χώρο απαιτείται η δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών
 7. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας ή κάποιου άλλου εγγράφου σε περίπτωση που έχει χαθεί

Όπως προαναφέρθηκε, τα ειδικά δικαιολογητικά μεταβάλλονται ανάλογα και με την φύση των εργασιών και ως εκ τούτου δεν είναι τα ίδια σε κάθε περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση ένωσης δωματίων κατά την ανακαίνιση σπιτιού με γκρέμισμα κάποιου τοίχου. Στην περίπτωση αυτή χρειάζονται:

 • Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του κτιρίου
 • Κάτοψη του χώρου
 • Τεχνική έκθεση του μηχανικού
 • Προϋπολογισμός του έργου

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση της

Ο Νόμος 4495/2017 ορίζει ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών, των στοιχείων και των μελετών γίνεται από τον υπεύθυνο μηχανικό ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της  Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας και η άδεια εκδίδεται αυτόματα μετά την υποβολή τους. Η επίβλεψη του έργου από τον αρμόδιο μηχανικό είναι υποχρεωτική, μόνο στην περίπτωση όπου απαιτείται η χρήση σκαλωσιάς, όπου ο μηχανικός οφείλει να συντάξει ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και έναν Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας. Παράλληλα, οφείλει να επιβλέπει την διαδικασία τοποθέτησης και αφαίρεσης των σκαλωσιών.

Κόστος της διαδικασίας

Το κόστος της διαδικασίας, για την έγκριση της άδειας μικρής κλίμακας, εξαρτάται από τις εργασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον μηχανικό. Παράλληλα, χρειάζεται να πληρώσετε στον ΕΦΚΑ τα οικοδομικά ένσημα. Στην Dynamic Group αναλαμβάνουμε την διαδικασία για την έκδοση της άδειας για την ανακαίνιση σπιτιού κατόπιν ειδικής συμφωνίας ώστε να μπορέσετε να ασχοληθείτε με όσα είναι σημαντικά για εσάς!

Η ανακαίνιση σπιτιού πολύ συχνά απαιτεί την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας. Συμβουλευτείτε μια ομάδα ειδικών, πριν προχωρήσετε σε κάποια εργασία, αφού οι συνέπειες έλλειψης της άδειας μπορεί να είναι μεγάλες, ακόμα και σύλληψη. Δεν πρέπει να πάρετε αψήφιστα τις νομικές σας υποχρεώσεις.

5/5 (2 Reviews)