Όσα πρέπει να ξέρετε για την αντισεισμική ικανότητα ενός κτιρίου πριν την κατασκευή σπιτιού

Όσα πρέπει να ξέρετε για την αντισεισμική ικανότητα ενός κτιρίου πριν την κατασκευή σπιτιού

Η εξασφάλιση της αντισεισμικής ικανότητας ενός κτιρίου πριν την τελική κατασκευή σπιτιού είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Η μελέτη που θα πραγματοποιηθεί πρέπει να εκπονηθεί από έμπειρους και εξειδικευμένους μηχανικούς.

Πάμε λοιπόν να δούμε όσα πρέπει να γνωρίζετε για την αντισεισμική ικανότητα ενός κτιρίου.

Πως εξασφαλίζεται η αντισεισμική προστασία του σπιτιού

Η αντισεισμική ικανότητα εξασφαλίζεται από τη στατική και την αντισεισμική μελέτη που συντάσσει ο μηχανικός πριν την κατασκευή σπιτιού.

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αντισεισμική ικανότητα του κτιρίου είναι η μορφολογία του εδάφους, η σωστή θεμελίωση, η συμμετρία του κτιρίου, η ποιότητα των υλικών και ο τρόπος δόμησης.

Οι παράγοντες αυτοί λαμβάνονται υπόψη στον Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ), ο οποίος πρέπει να εφαρμόζεται σχολαστικά.

Κατασκευή σπιτιού και αντισεισμικές κατασκευές

Η μελέτη πριν την κατασκευή σπιτιού πρέπει να εξετάσει όλες τις παραμέτρους, ώστε ένα σπίτι να αποκτήσει αντισεισμική ικανότητα.

Τα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελούν την πλειονότητα των κατασκευών, που μελετήθηκαν και οικοδομήθηκαν στην Ελλάδα, τουλάχιστον έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Ένας σημαντικός αριθμός των κτιρίων αυτών, κατά τη διάρκεια σεισμών που έχουν συμβεί στο διάστημα μεταξύ της κατασκευής τους έως και σήμερα, έχουν υποστεί μικρότερης ή και μεγαλύτερης έκτασης βλάβες ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Η φυσική φθορά που υφίσταται μία κατασκευή με τον χρόνο, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η κατάλληλη συντήρηση, μειώνει την αντοχή της κατασκευής στις σεισμικές δραστηριότητες.  

Αυτό σημαίνει πως ένας προοδευτικά αυξανόμενος αριθμός υφιστάμενων κατασκευών, διαπιστώνεται ότι χρήζει σημαντικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των σεισμικών φορτίων.

Εκτός δηλαδή από την ίδια την κατασκευή σπιτιού, σημαντικό ρόλο στην αντίσταση στους σεισμούς κατέχει και η συντήρηση του κτιρίου.

Η ταχεία γήρανση ιδιαίτερα των κατασκευών που βρίσκονται σε δυσμενές περιοχές με έντονα διαβρωτικό περιβάλλον, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της επέμβασης. Φυσικά, αντίστοιχη ανάγκη επέμβασης έχουν και τα κτίρια που βρίσκονται σε σεισμογενείς περιοχές.

Εκτός όμως από τα φυσικά αίτια, άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά στη λήψη απόφασης παρέμβασης είναι και η αύξηση της σεισμικής απαίτησης που επιβάλλεται από τους νέους αντισεισμικούς κανονισμούς, ιδιαίτερα για κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας.

Η αποδοτικότερη εφαρμογή των μεθόδων για την επισκευή και ενίσχυση κατασκευών προϋποθέτει τη χρήση υλικών και τεχνολογιών μέσω των οποίων μπορεί να αποκατασταθεί ή τουλάχιστον να βελτιωθεί η στατική επάρκεια του κτιρίου.

Η μέθοδος που επιλέγεται για την επισκευή ενός στοιχείου που έχει υποστεί μείωση στην αντίστασή του λόγω των σεισμικών δράσεων, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το μέγεθος της βλάβης.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως για το σκοπό αυτό είναι το σκυρόδεμα (μπετόν) και ο χάλυβας (μεταλλική κατασκευή).

Μερικά σημαντικά θετικά της μεταλλικής κατασκευής

Πριν την τελική κατασκευή σπιτιού είναι απαραίτητο να γνωρίζετε καλά τα πλεονεκτήματα που παρέχει μια μεταλλική κατασκευή.

Στον τρόπο δόμησης με μεταλλική κατασκευή οι βλάβες που θα υποστούν τα κτίρια από σεισμούς μειώνονται ή εξαλείφονται. Αυτό συμβαίνει λόγω της μεγάλης αντοχής και ευκαμψίας του χάλυβα. Οι μεταλλικές κατασκευές χρησιμοποιούντα με επιτυχία στην Ευρώπη από το 1950.

Οι μεταλλικές κατασκευές είναι άριστες μηχανολογικά. Ο χάλυβας χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε μεγάλα κτίρια που απαιτούν αντοχή στον χρόνο (εμπορικά κτίρια, ουρανοξύστες, γήπεδα κ.λπ.).

Επίσης, οι μεταλλικές κατασκευές είναι πιο ελαφριές σε σχέση με τις συμβατικές. Αυτό έχει φέρει το εξής πλεονέκτημα: η επίδραση του σεισμού σε ένα κτίριο εξαρτάται από έναν σεισμικό συντελεστή κι από τη μάζα του κτιρίου, κατά συνέπεια και από το βάρος του.

Άρα, όσο πιο ελαφριά είναι μια κατασκευή τόσο λιγότερο επηρεάζεται κατά τη διάρκεια του σεισμού. Κι έτσι, τόσο λιγότερες παραμορφώσεις ή φθορές δέχεται.

Εννοείται πως την τελική απόφαση για την επιλογή θα την πάρει ο εξειδικευμένος μηχανικός που θα αναλάβει το έργο.

Συμπερασματικά λοιπόν, είναι άκρως σημαντικό να αναζητήσετε και να εμπιστευτείτε τους κατάλληλους τεχνίτες. Καθότι αυτοί θα φέρουν σε πέρας το έργο με επιτυχία. Η κατασκευή ενός σπιτιού είναι μια επενδυτική κίνηση και για αυτό πρέπει να οργανωθεί και να υλοποιηθεί με προσοχή, ώστε να είναι επιτυχημένη.

5/5 (7 Reviews)