Ανακαίνιση πολυκατοικίας Φάκελος μπαλκόνι

Ανακαίνιση πολυκατοικίας: Φάκελος μπαλκόνι

Προχωρώντας σε ανακαίνιση πολυκατοικίας, ένα από τα πράγματα τα οποία είναι σχεδόν βέβαια είναι ότι θα πρέπει να αξιολογήσετε το κατά πόσον χρειάζεται να δοθεί προσοχή στα μπαλκόνια.

Οι λόγοι ποικίλουν, αλλά εκτός από διάφορα αισθητικά ζητήματα, ανοίγοντας το ζήτημα «μπαλκόνια» τίθενται και πολλά ζητήματα ασφαλείας.

Σε μια ανακαίνιση πολυκατοικίας, οι επιλογές για το πώς να φροντιστούν τα μπαλκόνια του κτηρίου είναι δύο: Η επισκευή και η ανακαίνιση.

Ο ρόλος που διαδραματίζουν τα μπαλκόνια στην ανακαίνιση πολυκατοικίας

Επισκευή μπαλκονιών

Το σημαντικότερο και ουσιαστικότερο είδος εργασιών που μπορεί να γίνει για τα μπαλκόνια σε μία ανακαίνιση πολυκατοικίας είναι η επισκευή τους. Όπως αναφέρθηκε, ο λόγος δεν είναι αισθητικός, αλλά άπτεται της ασφαλείας των ενοίκων και του ιδίου του κτηρίου.

Οι βασικότερες επισκευές που πραγματοποιούνται στα μπαλκόνια αφορούν στις μετώπες και τα στηθαία ενός μπαλκονιού, σημεία συχνά «ξεχασμένα» από τους ιδιοκτήτες, καθώς, ειδικά όταν έχουμε διαμερίσματα σε υψηλότερους ορόφους, πραγματικά δεν είναι ορατό το τι συμβαίνει στα μπαλκόνια μας.

Τις περισσότερες φορές παρατηρείται ότι η υγρασία, ένας από τους μεγαλύτερους «εχθρούς» των σπιτιών, εισχωρεί στα τοιχώματα και διαβρώνει τα μπαλκόνια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές φθορές που οδηγούν ακόμα και στην αποσταθεροποίηση της κατασκευής.

Σε μια ανακαίνιση πολυκατοικίας, λοιπόν, αυτά τα θέματα μπορούν να τακτοποιηθούν, αποκαθιστώντας την ασφάλεια του κτηρίου. Αυτό θα έχει και θετικές συνέπειες στην όψη της πολυκατοικίας.

Συνήθως τα έργα που χρειάζεται να γίνουν είναι κάποια από τα παρακάτω:

  • Αποξήλωση τμημάτων που είναι σαθρά, έως ότου αποκαλυφθεί το υγιές σκυρόδεμα
  • Εφαρμογή αντισκουριακού υγρού στον οπλισμό της μετώπης και καθαρισμός της
  • Αποκατάσταση του σοβά και του σκυροδέματος σε στηθαία και οροφές
  • Στεγανοποίηση των μετώπων

Ανακαίνιση μπαλκονιών

Μετά την επισκευή στα μπαλκόνια, ακολουθεί η ανακαίνισή τους, η οποία, σε μία ανακαίνιση πολυκατοικίας μπορεί, φυσικά, να πραγματοποιηθεί και χωρίς επισκευή, όταν η τελευταία δεν είναι αναγκαία.

Ορισμένα έργα τα οποία είναι πολύ πιθανόν να χρειάζεται μία πολυκατοικία είναι τα εξής:

  1. Στρώσιμο ή αντικατάσταση δαπέδων σε μπαλκόνια

Τα στηθαία των μπαλκονιών πολύ συχνά είναι από τα σημεία εκείνα που παραμελούνται, και ταυτόχρονα φθείρονται πολύ με το πέρας του χρόνου και τις καιρικές συνθήκες στις οποίες υποβάλλονται.

Έτσι, η ανακαίνισή τους είναι ένας καλός τρόπος να εξασφαλισθεί η μόνωσή τους από την υγρασία, και ταυτόχρονα να ανανεωθεί ο χαρακτήρας τους. Δύο από τις καλύτερες επιλογές για το δάπεδο στα μπαλκόνια είναι τα πλακάκια και η πατητή τσιμεντοκονία. Ιδίως τα πλακάκια μπορούν να προσφέρουν ένα εξαίσιο αισθητικό αποτέλεσμα!

  1. Αλλαγή τεντών

Οι τέντες είναι άλλο ένα στοιχείο στα μπαλκόνια που χρειάζεται να αξιολογηθεί κατά την ανακαίνιση πολυκατοικίας, ως προς το κατά πόσον χρειάζονται κάποια ανανέωση στα πανιά, στον μηχανισμό ή στο σύνολο της τέντας.

Πολλές πολυκατοικίες πάσχουν αισθητικά σε αυτό το κομμάτι. Οι παλιότερες τέντες δίνουν μια παρωχημένη όψη, ιδίως όταν δεν είναι καλοσυντηρημμένες.

Η αλλαγή στα πανιά, βέβαια, έχει και χρηστικούς σκοπούς, αφού οι σύγχρονες τέντες έχουν περισσότερες τεχνολογικές δυνατότητες σε επίπεδο προστασίας από επιβλαβείς ηλιακές ακτίνες και ανθεκτικότητας στον καιρό, τόσο στη βροχή, όσο και στη ζέστη.

  1. Επισκευή ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο στα μπαλκόνια είναι τα κάγκελα. Σαφώς θέτουν και εκείνα ζητήματα ασφαλείας, ιδίως στην περίπτωση που είναι σαθρά ή ρηχά, αλλά, επιπλέον, είναι και σε θέση να δώσουν ένα οπτικό αποτέλεσμα που επηρεάζει ολόκληρη την πρόσοψη της πολυκατοικίας.

Σε μία ανακαίνιση πολυκατοικίας τα κάγκελα είναι εφικτό να συντηρηθούν, να επισκευαστούν ή και να αντικατασταθούν εξ ολοκλήρου. Αυτές οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν απλώς τη βαφή των κιγκλιδωμάτων, με αλλαγή ή ανανέωση του χρώματος, ή να αφορούν ακόμα και στην αντικατάσταση των μεταλλικών εξαρτημάτων από υλικά όπως το γυαλί και το αλουμίνιο.

Κλείνοντας, χρειάζεται να τονίσουμε ότι κατά την ανακαίνιση πολυκατοικίας είναι σημαντικό να ζητήσετε από μία ομάδα ειδικών να αξιολογήσει τα μπαλκόνια του κτηρίου.

Η συνεργασία με έναν πολιτικό μηχανικό είναι απαραίτητη για να αποφασιστούν οι κατάλληλες εργασίες που θα επαναφέρουν τα μπαλκόνια σε μία ασφαλή και αισθητικά ικανοποιητική κατάσταση.

5/5 (8 Reviews)